Методична робота imageМетодична робота image
Педагогічний колектив гімназії  працює над науково-методичною проблемою: «Оптимізація і гуманізація навчально-виховного процесу як засіб створення умов для здоров’язбереження». Основні напрямки методичної роботи:
 • ознайомлення та вивчення нормативних документів МОН України;
 • надання реальної і конкретної допомоги педагогам у підвищенні їх професійної майстерності, органічне поєднання професійних знань з практичними уміннями та навичками, які поряд з високими моральними якостями необхідні сучасному вчителю;
 • пошук оптимальних шляхів підвищення результативності уроків;
 • покращення роботи з обдарованими дітьми;
 • вивчення та впровадження нових освітніх технологій у навчально ­ виховний процес.
  Організація методичної роботи:
 • діагностування методичної роботи;
 • самоосвіта педагогів;
 • діяльність шкільних методичних об’єднань;
 • діяльність творчих груп;
 • співпраця з ВНЗ;
 • наставництво;
 • творчі звіти вчителів.
 Основні форми проведення методичної роботи:
 • засідання методичних об’єднань;
 • взаємовідвідування уроків і позакласних форм роботи із школярами;
 • творчі зустрічі з колегами по фаху;
 • відкриті уроки;
 • методичні оперативні наради;
 • лекції, доповіді, консультації, інструктажі, практичні заняття.
 Структура методичної роботи
У гімназії діє 5 методичних об'єднань: природничо-математичного, суспільно-гуманітарного, оздоровчо-прикладного циклів, вчителів початкових класів та класних керівників. Інформацію про них можна отримати після скачування документу, що розташований нижче.
Щорічно у закладі  проходять предметні тижні. 
Методичне об'єднання вчителів початкових класів проводить відкриті уроки та демонструють іноваційні методи навчання. Велика увага приділяється патріотичному вихованню.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING